Wypożyczalnia sprzętu budowlanego, elektronarzędzi, wierteł diamentowych oraz samochodów

1. Niniejszy dokument określa zasady ochrony prywatności w ramach serwisu działającego pod domeną: www.vlinderrental.com (dalej także: „Serwis”).


2. Administratorem danych osobowych jest Vlinder Rental (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dalej także: „VLINDER”, "VLINDER RENTAL"), która dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dalej także: „Ustawa”).


Dane kontaktowe:


Firma: VLINDER RENTAL (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

Adres: Al. Roździeńskiego 190 C, 40-203 Katowice

Adres korespondencyjny: Al. Roździeńskiego 190 C, 40-203 Katowice

NIP: 9542803763

E-mail: kontakt@vlinderrental.com


3. Vlinder Rental (Polska) Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Serwisu, którzy za jego pośrednictwem korzystają z usług VLINDER RENTAL (dalej także: „Użytkownicy”). Gromadzone dane osobowe Użytkowników (dalej także: „Dane”) wykorzystywane są jedynie w sposób wskazany poniżej.


Zbierane DaneVlinder Rental (Polska) Sp. z o.o. pozyskuje od Użytkowników następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, adres i ewentualny inny adres dostawy, numer telefonu komórkowego, login i hasło
Sposób zbierania Danych Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.
Cel zbierania Danych Celem zbierania Danych jest zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu, założenie konta Użytkownika w Serwisie, zawarcie i wykonanie umów sprzedaży oraz przesyłanie newsletter'a.
Sposób wykorzystywania DanychPodanie Danych jest niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych powyżej. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani w inny sposób rozpowszechniane. W razie, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, Dane Użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym organom władzy publicznej.

4. Podanie Danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do zawarcia umowy o korzystanie z Serwisu, założenia konta Użytkownika w Serwisie, zawarcia i wykonania umów sprzedaży oraz przesyłania newsletter'a.


5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 Ustawy (w tym m.in. uzyskania wszelkich informacji dotyczących przetwarzania dotyczących go danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane).


6. Vlinder Rental (Polska) Sp. z o.o. zapewnia ochronę przetwarzanych Danych, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.